Zajęcia edukacyjne „Jak cię widzą, tak cię piszą?”

Inicjatywy społeczne

Zajęcia edukacyjne „Jak cię widzą, tak cię piszą?”

Jak cię widzą, tak cię piszą?” to inicjatywa społeczna przeprowadzona w formie zajęć edukacyjnych dla młodzieży z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Jej celem było zapoznanie młodych osób z takimi pojęciami jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja i mowa nienawiści.
Podczas zajęć młodzież oprócz wstępu teoretycznego w postaci prezentacji multimedialnej i wykładu przeprowadzonego przez edukatorki, miała możliwość sprawdzić czy tzw. „pierwsze wrażenie” rzeczywiście jest dobrym doradcą w poznaniu drugiej osoby.
Na początek edukatorki wcieliły się w różne, stereotypowe role społeczne takie jak. alternatywka, ultrakatoliczka, streotypowa matka – polka, tipsiara, a zadaniem uczestników i uczestniczek było napisanie na kartce co myślą o poszczególnych osobach, które przyszły na zajęcia, kim są i kogo reprezentują. Jak się później okazało po odczytaniu treści, młodzież powieliła powszechnie znane stereotypy, które mogły wynikać bezpośrednio z wyglądu tych osób.
Następnym zadaniem było pokazanie zdjęć różnych osób, które w rzeczywistości popełniły w swoim życiu  różne przestępstwa, Każdy z uczestników i uczestniczek miał kilka minut na stworzenie krótkiego życiorysu osoby i opowiedzenie kim mogłaby ona być.

Na zakończenie zajęć edukatorki przedstawiły swoją prawdziwą tożsamość, po czym rozpoczęła się dyskusja w trakcie której wymieniano poglądy dotyczące stereotypowego postrzegania osób poprzez wygląd zewnętrznych. Młodzież przedstawiła także swoje pomysły na to, jak reagować na zachowania dyskryminacyjne w swoim otoczeniu.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.Skip to content