Spotkanie „Łączy nas kobiecość”

Inicjatywy społeczne

Spotkanie „Łączy nas kobiecość”

Z powodu sytuacji w Ukrainie wiele kobiet uciekając przed wojną przyjechało do Polski, zostawiając swoje domy i bliskich. Z kolei u kobiet z Polski sytuacja ta wywołała niepokój i zachwiała ich poczucie bezpieczeństwa. Z myślą o nich grupa edukatorek przygotowała inicjatywę społeczną pt. „Łączy nas kobiecość”

Celem inicjatywy było:

 • stworzenie przestrzeni do dyskusji dla kobiet z Polski i Ukrainy by rozmawiać o tym co je łączy,
 • rozmowa o przejawach dyskryminacji wobec kobiet i jak jej nie ulegać
 • dzielenie się i lepsze zrozumienie swoich kobiecych problemów i blokad z jakimi się zmagają kobiety

  Ważną częścią spotkania był temat dyskryminacji, który dotyka kobiety niezależnie od narodowości, koloru skóry itd.. Uświadomienie uczestniczkom, że jako kobiety mają takie same prawa, takie same codzienne potrzeby i marzenia.
  W pierwszej części spotkania uczestniczki dzięki wykorzystaniu angażujących ćwiczeń warsztatowych miały możliwość  wzajemnego poznania się, odkryły co je łączy i w czym są do siebie podobne.
  Następnie, części kobiet podzieliła się swoim doświadczeniami sytuacji w których spotkały się z dyskryminacją ze względu na płeć oraz opowiedziały o sposobach radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami.
  W trzecim etapie spotkania uczestniczki zostały podzielone na 5 grup i pracowały nad stworzeniem kobiecych map pod hasłami: siła kobiet, piękno kobiet, marzenia kobiet, dusza kobiet, serce kobiet.
  Po omówieniu prac odbyły się krótkie zajęcia z muzykoterapii podczas których uczestniczki doświadczyły relaksu we wspólnym ruchu i tańcu.
  Na zakończenie każda z uczestniczek otrzymała przygotowany wcześniej rulonik z pozytywnym cytatem i życzeniami.

  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


 • Skip to content