Partnerzy

Jesteśmy otwarci na dialog i współdziałanie. Zbudowaliśmy mocną sieć współpracy. Wspierają nas lokalni aktywiści, samorządy i biznes. Czerpiemy też z międzynarodowych doświadczeń i międzynarodowo dzielimy się naszymi.
Współpracujący ze sobą ludzie
Współpracujący ze sobą ludzie

Partnerzy

Partnerami naszych działań są organizacje międzynarodowe Norsensus Mediaforum, Project HOPE, UNHCR, Premiere Urgence Internationale, Soleterre, Medair oraz polskie takie jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Grupa Parasol i Federacja Parasol.
Project HOPE

Project HOPE to międzynarodowa globalna organizacja zajmująca się zdrowiem i pomocą humanitarną, współpracująca ze środowiskiem, pracownikami służby zdrowia i publicznymi systemami opieki zdrowotnej, w celu zapewnienia ciągłości dostępu do tych dóbr. Project HOPE dotyczy pięciu głównych obszarów, takich jak: katastrofy i kryzysy zdrowotne; choroby zakazne; choroby niezakazne, zdrowie matki, noworodka i dziecka, a także polityki zdrowotnej. HOPE to możliwości dostępu do opieki medycznej dla ludzi na całym świecie.

Sprawdź

UNHCR

UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców), Organizacja ta jest politycznie neutralną organizacją, niosącą pomoc humanitarną. Działa ona z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, celem UNHCR jest kierowanie i koordynowanie działań na rzecz ochrony uchodzców na całym świecie i wypracowanie trwałych rozwiązań. Misją UNHCR jest ratowanie życia i ochrona praw uchodzców, a także budowanie lepszej przyszłości tym, którzy zostali zmuszeni opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Sprawdź

Medair

Medair to organizacja oparta na fundamentach wiary chrześcijańskiej, działająca w celu ratowania życia i niesienia ulgi osobom, które ucierpiły i znajdują się w niekorzystnym położeniu. Medair zrzesza specjalistów do spraw zdrowia i żywienia, schronienia i infrastruktury, dostępu do wody, a także zapewnienia godnych warunków sanitarnych. Dodatkowo zabezpieczają wsparcie finansowe dla poszkodowanych, dzięki której osoby dotknięte sytuacją kryzysową mogą pozwolić sobie na szybkie zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Sprawdź

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

FDDS (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) to polska organizacja pozarządowa, której celem jest kompleksowe podejście do problemu jakim jest przemoc i wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym. Fundacja zapewnia dzieciom oraz ich opiekunom wsparcie w zakresie programów profilaktycznych, infolinii oraz ośrodków pomocowych. Angażują się także we wsparcie regulacji prawnych, dostarczając informacji odnośnie aktów przemocy występujących w Polsce.

Sprawdź

Norsensus Mediaforum

Norsensus Mediaforum jest norweską organizacją pozarządową. Działa w zakresie wzmacniania i ulepszania praktyk w zakresie umiejętności korzystania z mediów i informacji, rzecznictwa i zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwo, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie pozycji młodych ludzi i grup społecznie wykluczonych. Wspiera także strategiczne zdolności komunikacyjne społeczeństwa obywatelskiego.

Sprawdź

Premiere Urgence Internationale

Premiere Urgence Internationale to francuska międzynarodowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która pomaga w obronie podstawowych praw osób marginalizowanych lub wykluczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wojny i zapaści gospodarczej, aby mogli odzyskać niezależność i godność.

Sprawdź

Soleterre

Soleterre jest włoską międzynarodową organizacją pozarządową typu non profit, która pracuje na rzecz zwiększenia świadomości i praw związanych z ochroną zdrowia w większym zakresie. Organizacja ta zapewnia opiekę i pomoc medyczną oraz ochronę i promocję dobrostanu psychofizycznego, a także poprawia warunki życia i pracy, promując tym samym zaangażowanie społeczne i polityczne.

Sprawdź

Dołącz do naszych
partnerów!

Podoba Ci się nasza praca? Chciałbyś z nami nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami poprzez formularz zamieszczony na stronie lub telefonicznie.

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

    Dane kontaktowe

    Proin ac lobortis arcu, a vestibulum augue. Vivamus ipsum, facilisis vel mollis vitae, mollis nec ante.

    Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

      Skip to content